Friday, October 5, 2018

Chris Cochran on Nicklaus Golf Course Design and Strategy

(VIDEO) - Quick video from Chris Cochran on golf course design and strategy from a Jack Nicklaus perspective.

1 comment:

thulannguyen said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

Giaonhan247 chuyên dịch vụ mua hàng trên ebay việt nam và vận chuyển ship hàng từ mỹ về việt nam uy tín với bảng giá gửi hàng đi mỹ cùng với hướng dẫn chi tiết cách mua hàng trên amazon về VN uy tín.